Fortrolighedspolitik

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Her fortæller vi, hvordan Engedal Value ApS, cvr-nr. 41 56 18 66, info@engedalvalue.dk, behandler de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af som dataansvarlig, når du tilmelder dig et arrangement, et nyhedsbrev eller modtager andre informationer og tjenester, samt hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

1. FORMÅL OG ANVENDELSE

Engedal Value beskytter og behandler dine personlige oplysninger efter gældende GDPR (General Data Protection Regulation) regler vedtaget af EU med virkning fra og med 25. maj 2018.

Vi behandler dine personoplysninger til at fremsende nyhedsbreve, invitationer og anden information og tjenester fra Engedal Value, som vi tilbyder. Ved at indtaste dine oplysninger, når du opretter dig på vores hjemmeside, skal du samtidig give dit samtykke til behandling af vores personoplysninger. at modtage nyhedsbreve, invitationer og anden information og tjenester fra Engedal Value.

2. INDSAMLING AF OPLYSNINGER OG KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Indsamling af personoplysninger sker på baggrund af meddelt samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

De personlige oplysninger, vi behandler om dig, kan f.eks. være dit navn, din e-mailadresse, din hjemme- eller firmaadresse, telefonnummer og CVR. nr. etc.

3. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

Du har altid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst, så du ikke længere modtager nyhedsbreve og anden information fra os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi behandler og opbevarer dine oplysninger med stor respekt og fortrolighed til intern brug og formidling mellem dig som kunde/klient og Engedal Value.

4. MODTAGERE OG TREDJELANDE

Oplysningerne sælges ikke til kommerciel brug eller ekstern markedsføring. En eventuel videregivelse af oplysninger vil være af en formålstjenestelig og logistisk karakter for at løse en opgave aftalt mellem dig og Engedal Value, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b, hvor det kan være en ekstern samarbejdspartner, som står for udførelsen.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS uden dit samtykke hertil.

5. DIN SIKKERHED

Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Vi har desuden truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

6. OPBEVARING

Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde formålet, som fremgår under punkt 1. Oplysninger indhentet i forbindelse med tilmelding til et arrangement slettes således umiddelbart efter, at arrangementet er afsluttet, medmindre du har givet samtykke til at vi må opbevare dine kontaktinformationer i længere tid ved fx at meddele samtykke til modtagelse af nyhedsbreve mv. Oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev slettes umiddelbart efter, at samtykket trækkes tilbage og at nyhedsbrevet derved afmeldes.

Særlige lovregler, herunder f.eks. bogføringsloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare oplysningerne i længere tid.

Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

7. RETTIGHEDER

Er du registreret hos os, kan du bede om indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, ligesom du har ret til at anmode om ajourføring, berigtigelse af forkerte oplysninger, begrænse vores behandling af personoplysninger og/eller sletning af dine oplysninger. Endeligt har du også ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling samt behandling af dine personlige oplysninger.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i medfør af persondataforordningen, er du altid velkommen til at kontakte os på info@engedalvalue.dk. I denne forbindelse vil vi bede dig om at give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.

8. ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre denne privatlivs- og persondatapolitik, såfremt der sker ændringer i lovgivningen, opstår nye tekniske løsninger, opstår nye eller forbedrede funktioner eller lignende. Du vil naturligvis blive informeret herom.


9. KLAGE
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.