ADVISORY BOARD MEMBERS

For at vi løbende kan udvikle os og fremstå som det foretrukne valg opererer Engedal Value ApS med et rådgivende Advisory Board
bestående af dygtige mennesker med en række erfaringer og kompetencer.
Det er vigtigt at blive udfordret på nye tankegange og herunder er en kort præsentation af holdet bag vores advisory board:
Ole S. Eriksen
Virksomhedsrådgiver – Ole Eriksen ADVISORY
Bidrager med styrker indenfor: Økonomi, netværk, facilitering, drift og forretningsudvikling.
Ole kommer med en baggrund fra den finansielle verden. Med over 25 års erfaring som rådgiver og kundechef inden for erhvervs – og investeringsområdet i flere danske banker. Ole har siden 2014 været aktiv som underviser og virksomhedsrådgiver – både i Advisory Boards og bestyrelser.
Ole har en bred og solid virksomheds forståelse, samt praktisk erfaring med virksomheds rådgivning.
Ole arbejder aktivt og engageret med rådgivning af især ejer leder virksomheder i mange forskellige brancher. Gennem årene er der især arbejdet med turn around, kapital fremskaffelse, salgsudvikling, forretningsudvikling og strategi.
Med den baggrund kan Ole bidrage med input til virksomheders økonomiske forhold, salgs- og forretningsudvikling samt netværk i øvrigt.
Lene Bendix
Tidl. Konsulent, leder og Viceregionsdirektør i Skat
Bidrager med styrker indenfor: Skatteforhold, drift, jura, netværk.
Lene kommer med en baggrund inden for skatte- og afgiftsret. Lene er Cand. Jur. og har desuden en mastergrad i International og Europæisk Skatteret.
Lene har arbejdet med skatte og afgiftsret hos Skat i mange år, heraf 22 år som leder/Viceregionsdirektør og 5 år som chefrådgiver for Danida i Nepal på et moms- og skatteprojekt. I perioder over et par år har Lene arbejdet som korttidsrådgiver i lande som Ungarn, Estland og senest for EU Kommissionen i Grækenland.
Med denne baggrund kan Lene bidrage med input til virksomheders skatte- og afgiftsforhold, juridiske forhold, drift samt netværk i øvrigt."
Vagn Jessen
Tidligere Erhvervsassurandør, Underdirektør i ETU Forsikring
Bidrager med styrker indenfor: Forsikringer, strategi, markedsføring, netværk.
Vagn har et mangeårigt virke i forsikringsbranchen, både som erhvervsassurandør med ansvar for direkte salg til større erhvervsvirksomheder og store landbrug. Ligeledes har han i mange år været salgs- og personaleansvarlig i både forsikringsselskaber og mæglervirksomheder. I ETU Forsikring var han som Underdirektør ansvarlig for den forsikringsmæssige drift.
Sammenholdt med en teoretisk uddannelse i markedsføring, regnskab og ledelse, giver det kvalitative input til en strategisk udvikling og drift af Engedal Value ApS.
Ole Agergaard Jensen
Expansionsmanager hos Woolworth GmbH 
Bidrager med styrker indenfor: Konceptstyring, virksomhedsudvikling, strategi.
Ole har adskillige års erfaringer indenfor ledelse, salg og butiksdrift. Der ud over har Ole gennemført implementering af koncepter i såvel nye som i eksisterende butikskæder og bidraget med forretningsudvikling samt identifikation af nye lokationer til detailhandelsbutikker og apoteker i kædedrift.
Ole har i flere år bestridt en rolle som butiksudviklingschef hos Tysklands 2. største apotekerkæde easyApotheke med ansvar for opsøgning, sikring og udvikling af lejemål til nye filialer. Aktuelt er Ole expansionsmanager og butiksudvikler hos Woolworth GmbH i Nordtyskland.
Med den baggrund kan Ole bl.a. bidrage med input indenfor konceptudvikling, salgsoptimering, sparring og idéudvikling.