VI ER DIN HJÆLP TIL SKIFTERETTEN MED DØDSBOET

Gør det nemt og overskueligt i den svære tid og få vores hjælp til udfærdigelse af papirarbejdet til Skifteretten.
Vi udfører klargøring af åbningsstatus og boopgørelse til relevante myndigheder. Det hele afleveres til boets skiftefuldmægtige, der selv sørger for indsendelse til Skifteretten.
Vi behandler 2 typer af simple dødsboer.
Den ene type er dødsboer, der
• ikke ejer fast ejendom
• ikke har erhvervsaktiver/-passiver
• ikke har aktier, obligationer eller andre investeringsaktiver
• kun har indbo mv. uden omsætningsværdi
• ikke ejer/har aktiver/passiver udenfor Danmark
Den anden type er dødsboer, der
• kun ejer fast ejendom, som har været afdødes bopæl og/eller sommerhus, der har været anvendt af afdøde som sommerbolig
• Ikke ejer/har erhvervsaktiver/-passiver
• ikke ejer/har aktiver/passiver udenfor Danmark
Dødsboer udenfor de 2 kategorier henvises til vores dygtige samarbejdspartnere i advokatbranchen.
Du er velkommen til at henvende dig for mere information, så tager vi den der fra:
Kontakt:

Lene – mobilnr. 2123 6825
Ole – mobilnr. 2729 26 26
• Indledende samtale og forventningsafstemning
• Modtagelse af nødvendige dokumenter og oplysninger til Skifteretten
• Opgørelse af aktiver og passiver på dødsdagen.
• Endelig boopgørelse
• Afsluttende samtale og aflevering af materialet til Skifteretten.